הסבר על הצלמיות (אייקונים) בעורך טקסט (החדש) המופיע בכל מקום במצב עריכה

בתמונה הבאה קיים הסבר ראשוני על האייקונים (צלמיות) החדשים הנמצאים בעריכת טקסט ברחבי האתר במצב הגדרות שונות:

שינוי אחרון: 21/09/2014, 15:22