אופן הכניסה למערכת:
שם משתמש : ת.ז (ללא אפסים מובילים)
סיסמה: הסיסמה של המידע-נט (ללא אפסים מובילים)

לשחזור סיסמה: 
לסטודנטים - ניתן לגשת לאתר המידענט לסטודנט ולבצע שם שחזור סיסמה.
לסגל - ניתן לפנות למתאמת המחלקה או  לדוא"ל התמיכה 
באמצעות פרטים מזהים מלאים (שם, ת.ז ומס נייד) לקבלה\בירור הסיסמה .


הכניסה למערכת לא תתאפשר לבעלי חוב שכ"ל ונלווים או מסמכים חסרים.
ניתן להסדיר את החוב דרך המידענט או להגיע למדור שכ"ל. 
לבירורים ניתן לפנות למדור שכר לימוד בדוא"ל: shulidr@shenkar.ac.il
לבעלי מסמכים חסרים יש לפנות למדור רישום בדוא"ל: rishum@shenkar.ac.il

תמיכה
תמיכה באתר ה-Moodle נא ליצור קשר בדוא"ל הבא:shavit@shenkar.ac.il

(יש לציין שם מלא ,שם מחלקה ו/או קורס  ומספר ת.ז).
תמיכה באתר ה"מידענט" יש ליצור קשר בדוא"ל הבא: meydanet@shenkar.ac.il
(יש לציין שם מלא ,שם מחלקה ו/או קורס  ומספר ת.ז).

ב-Moodle מתנהלים תכני ההוראה והפעילויות המקוונות בלבד.
מידע אישי נוסף, כמו מיקום ומועדי השיעורים (קורסים), ציונים סופיים,
לוח מבחנים, אישורים ועוד ניתן למצוא במערכת ה"
מידענט לסטודנט" או מידענט סגל