תהליך הצגת קובץ בדף הראשי של הקורס - שיטה 1 - פשוטה ומומלצת ( גרירת הקבצים ליחידות ההוראה במצב עריכה של הקורס)

תהליך מהיר להצגת קבצים (סילבוס למשל) בדף הראשי של הקורס המקוון באתר השביט -Moodle

שלב1

הגעה ישירה לאתר השביט- Moodle  בכתובת   http://online.shenkar.ac.il

או אתר שנקר -> מידע לסגר -> הוראה מתוקשבת -

 

לחיצה על  "הקורסים שלי" בתפריט העליון ולחיצה על הקישור של הקורס הרלוונטישלב2

לחיצה על כפתור "הפעלת עריכה " מצד שמאל למעלה


שלב3
גרירת הקבצים מהמחשב האישי לתוך יחידת ההוראה באתר הקורס כמו בתמונה הבאה:
griratKvazim

שינוי אחרון: 30/10/2012, 16:46