חלוקת הסטודנטים לקבוצות הגשה

חלוקת הסטודנטים לקבוצות הגשה (בד"כ) בצורה עצמאית

שלב1

כניסה לפעילות חלוקה לקבוצות, נראה כך:

שלב 2

תאום מראש עם חבר\י הקבוצה ובחירה בקבוצה שתואמה מראש

ניתן ללחוץ על "הראה" לבדוק אם יש כבר חברים בקבוצה או אם היא תפוסה

לבחור ולסיום ללחוץ על  "שמירת הבחירה"  בד"כ ניתן לעדכן את הבחירה עד תאריך מסויים שנקבע מראש:

שלב 3

לאחר השמירה בד"כ המטלה תיהיה לכם זמינה כמו פה:

שינוי אחרון: 16/12/2014, 12:03