שלבים והנחיות למענה של בוחן מקוון

שלבים והנחיות למענה של בוחן מקוון:

שלב 1) יש ללחוץ על "תחילת נסיון המענה"

שלב 2) יש ללחוץ שוב בחלון ההתראה הנוסף על "תחילת נסיון המענה"

שלב 3)  יש למלא את החסר או לבחור תשובה אמריקאית אחת או יותר(אם קיימת אפשרות)

שלב 5) אפשרות לנווט בין דפי השאלות

שלב 6) לסיום נסיון המענה ושליחתו לבדיקה ומתן ציון יש ללחוץ על כפתור "הגשה סופית וסיום נסיון המענה"

שלב 7) חלון קופץ ואישור נוסף לסיום נסיון המענה יש ללחוץ שוב על כפתור "הגשה סופית וסיום נסיון המענה"

שלב 8) סיכום התשובות והמשובים בעמוד אחד וסיום צפייה בתשובות

שינוי אחרון: 18/10/2013, 00:33