הארכת זמן לסטודנט ספציפי או לקבוצה

הארכת זמן בבוחן

- הארכת זמן לסטודנט ספציפי:
שלב 1

יש להיכנס לתוך הבוחן (לקישור של הבוחן מהדף הראשי של הקורס) וללחוץ על גלגל השיניים הכחול מצד שמאל -> "הגדרות משתמש מותאמות":


שלב 2

יש ללחוץ על כפתור "הוספת הגדרות מותאמות למשתמש":

שלב 3
חיפוש הסטודנט הרלוונטי  ,שינוי זמן סיום הבוחן ומשך זמן הגבלה להוספת הזמן בנוסף , ניתן גם להוסיף  נסיונות המענה (רצוי להשאיר על 1 אם לא רוצים לתת עוד נסיונות מענה במבחן סוף סמסטר):

שלב 4
צפיה במה שנשמר כולל אפשרות עריכה, מחיקה או שכפול:

- הארכת זמן לקבוצה (קבוצה שמוכנה מראש ראו הסבר כאן על יצירת קבוצות):
שלב 1
יש להיכנס לתוך הבוחן (לקישור של הבוחן מהדף הראשי של הקורס) וללחוץ על גלגל השיניים הכחול מצד שמאל -> "הגדרות משתמש מותאמות":


שלב 2
יש ללחוץ על כפתור "הוספת הגדרות מותאמות לקבוצה":

שלב 3
בחירת הקבוצה הרלונטית  ,שינוי זמן סיום הבוחן ומשך זמן הגבלה להוספת הזמן בנוסף , ניתן גם להוסיף  נסיונות המענה (רצוי להשאיר על 1 אם לא רוצים לתת עוד נסיונות מענה במבחן סוף סמסטר):

שלב 4
צפיה במה שנשמר כולל אפשרות עריכה, מחיקה או שכפול:

שינוי אחרון: 6/04/2020, 11:30