מהן משבצות?

משבצות מהוות שרות מקוון לקורס, ניתן להוסיף ולהסיר משבצות מסוגים שונים בקורס או בעמוד האישי של המשתמש.

כאשר נמצאים במצב "הפעלת עריכה" אזי מצד שמאל התחתון (בדר"כ) תגלו את "הוספת המשבצות"

 

המאפשרת למרצים להוסיף לקורס שירותים כגון: תוצאות חידון, מונחים מהמילון, הזנות RSS חיצוניות, הודעות, משבצת עיצוב HTML, דואר מהיר, לוח שנה, ארועים ועוד ועוד...
משבצות אלו יצורפו בעמודה הימנית או השמאלית, כאשר אתם יכולים לגרור ולהעבירם בלחיצה על הצלמית העברת המשבצת אחת מצד לצד ומלמעלה למטה ולהיפך, כמו כן ניתן לערוך אותה ע"י לחיצה על צלמית העריכה שנמצאת לידי שם המשבצת במצב עריכה של הקורס.

שינוי אחרון: 4/10/2012, 16:02