מהן מטלות?

מטלה היא למעשה - אפשרות הסטודנט להגיש תרגיל כיתה (משימת הגשה) כתשובה ע"י העלאת קובץ\קבצים או טקסט מקוון בטווח תאריכים מסויים.

Last modified: Thursday, 4 October 2012, 2:52 PM