כיצד לקבל תמיכה?

תמיכה

- התמיכה מיועדת למרצים והסטודנטים בשנקר בלבד.

כניסה למערכת:

  • כניסה למערכת מתבצעת ע"י הקשת ת.ז ( ללא אפסים מובילים) וסיסמת המידענט (ללא אפסים מובילים , אם קיימים)
  • כניסת סטודנטים מבית הספר להנדסאים מתבצעת ע"י ת.ז וסיסמא שניתנה להם באתר online.shenkar.ac.il/moodle

- קורסי הדרכה:

קורס הדרכה למרצים

קורס הדרכה לסטודנטים ואורחים

- פורום תמיכה:
במערכת שביט פורום תמיכה לסטודנטים ולמרצים למענה על שאלות יחודיות למערכת בשנקר.

- באמצעות דואר אלקטרוני: shavit@shenkar.ac.il
נא להשתמש בדוא"ל רק במקרים של צורך בתמיכה אישית שלא ניתן להציגה
בפורום התמיכה.

למרצים: לצורך הדרכה והיכרות המערכת נא לפנות בדוא"ל לתיאום פגישה על ידי מיקי אליאל (חדר - גלריה 4, טלפון פנימי 247 או  036110047). באין מענה בכתובת shavit@shenkar.ac.il

- בטלפון: 036110047

המרצים המבקשים להסב קורס קיים ו/או לפתוח קורס חדש יפנו באמצעות טופס
הנמצא תחת הלשונית " תמיכת סטודנטים ומרצים" למרצים: טופס לפתיחת קורסים חדשים\נוספים

שינוי אחרון: 24/10/2019, 18:08