בסרטון זה אציג כיצד הסטודנט (וגם מורה בחלק של עורך הטקסט בפורום וכד') מעלה ,מנהל או עורך קבצים לצורך העלאתם לאתר ה Moodle 2.3 אם זה  במטלה, פורום או כל פעילות אחרת בעלת חלונית ניהול הקבצים או עורך הטקסט.
1) 00:00 - העלאת קובץ בתור הגשה למטלה - קובץ מהמחשב ( 2 שיטות - גרירה והעלאת קובץ פשוטה) - עבור סטודנט.
2) 01:57 - יצירת קישור מהמאגרים בדוגמא זו מ- Google Drive Docs ושיבוצו באתר בתור מטלה למשל - עבור סטודנט +מורה.
3) 03:00 -  הוספת תמונה ממאגרים או מהמחשב האישי ותצוגתו בפורום. - עבור סטודנטים ומורים.
4) 04:30 -  הוספת סרטון וידאו מיוטיוב הטמעה או שיבוצו בפורום או בכל מקום בו ניתן להעלות קובץ או שיש בו עורך טקסט עם גישה לצלמית ה"וידאו" עבור סטודנטים ומורים.

שינוי אחרון: 9/10/2012, 20:19