דוגמא למטלה - הגשת קובץ - או טקסט מקוון-ניתן לנסון ולתרגל הגשה

נפתח: 23/10/2012, 16:50

נא להגיש את התשובה לתרגיל 1