Available courses

תבנית טיפוגרפיה

Category: Miscellaneous
 • מורה: מיכל פאוזנר
 • מורה: אביגיל ריינר
 • מורה: רעות גיא שלום

נסיון 11 - רעות

Category: Miscellaneous
 • מורה: מיקי אליאל
 • מורה: רעות גיא שלום

text

Category: Miscellaneous
 • מורה: אורלי עמרמי
 • מורה: ליאת רזניק

הדרכת מבחנים

Category: Miscellaneous
 • מורה: מיקי הבודק
 • מורה: מריה יוזפפולסקי

קלטורה נסיונות

Category: Miscellaneous
 • מורה: אור אסם נוסבוים
 • מורה: מוקד תמיכה דיגיטלית
 • מורה: מיכל פאוזנר

חדש נסיון 3.9-1

Category: Miscellaneous
 • מורה: מיקי הבודק
 • מורה: נמרוד חיים
 • מורה: שירלי עידן
 • מורה: גיא פורת

סילבוס טיוטא 14.4

Category: Miscellaneous
 • מורה: ניצן קיש

ניסוי בדיקת מקוריות

Category: Miscellaneous
 • מורה: מרצה בודק מקוריות

בחירת התמחות

Category: Miscellaneous
 • מורה: אורית בן הרואה
 • מורה: חני גרדל
 • מורה: אטי קומש

נסיון10 הערכת עמיתים

Category: Miscellaneous
 • מורה: אמנון דקל
 • מורה: זאב ויסמן

קורס נסיון2 אלדד2

Category: Miscellaneous
 • מורה: אלדד כהן

נסיון8- מועתק

Category: Miscellaneous
שנת לימודים וסמסטר: תשפא_ק
 • מורה: ניר דבוטון
 • מורה: מיקי הבודק
 • מורה: מיקי מוודל
 • מורה: מיקי נסיון11

נסיון9

Category: Miscellaneous
שנת לימודים וסמסטר: תשפא_ק
 • מורה: מיקי הבודק
 • מורה: מיקי מוודל
 • מורה: מיקי נסיון11

נסיון8

Category: Miscellaneous
 • מורה: מיקי אליאל
 • מורה: מיקי הבודק
 • מורה: רעות גיא שלום

ארגז משחקים של נדב

Category: Miscellaneous
 • מורה: מיקי אליאל
 • מורה: מיקי הבודק
 • מורה: מיקי נסיון2
 • מורה: נדב קבלרציק

בדיקת שם של יחידת המבוא (מידע כללי)

Category: Miscellaneous
 • מורה: מיקי הוטמייל
 • מורה: מיקי מוודל
 • מורה: מיקי נסיון2