הוספת פעילות מטלה לצורך הגשת תרגיל\עבודה ע"י הסטודנטים. בדיקת ההגשה ומתן ציון ומשוב מקוון

הערות מקוונות ל pdf+משובים להגשת טקסט מקוון -מטלה moodle 2.6 

הקליקו על הקישור https://www.youtube.com/watch?v=QSFZpOEWcIM לצפיה באתר האינטרנט