נוכחות - הסבר בוידאו רישום נוכחות סטודנטים באתר הקורס (באדיבות בר-אילן)

נוכחות - הסבר בוידאו רישום נוכחות סטודנטים באתר הקורס

Click http://www.youtube.com/watch?v=YnGJvMBDmW4 link to open resource.