הפעלת עריכה - לעיצוב וניהול דף הבית של הקורס (הסבר הסמנים) +הוספת משאב/פעילות +תפריט צדדני נפתח

על מנת לערוך, לעצב, למחוק, להוסיף, לשכפל, להזיז, להסיט את המשאבים, הפעילויות והמשבצות בקורס ועוד:

נא ללחוץ על כפתור "הפעלת עריכה"מופיע בדר"כ מצד שמאל למעלה בדף הראשי של הקורס.

 • הסברים על סמני הניהול ליד כל משאב או פעילות אשר יופיעו במרכז דף הקורס במצב עריכה מופעל-
סמני עריכת יחידת הוראה:
סמני עריכת משאב או פעילות (הסתרה, הגדרות, מחיקה וכו'): • להוספת משאב או פעילות נא ללחוץ על קישור בשם "הוספת משאב או פעילות"  בסימן הקריאה אפשר לקרוא מידע על אותו רכיב (פעילות או משאב):  • תפריט צדדי נפתח-
   תפריט נפתח לתצוגת ציונים, משתתפים ,ניהול הוספת משבצת (במצד עריכה) ועוד יש ללחוץ על צלמית 3 הפסים:  • להוספת משבצת(בלוק) מצידי דף הקורס נא ללחוץ על:
  שינוי אחרון: 4/10/2020, 12:12