בדיקת המטלה (בדיקת ההגשות)

1) לאחר לחיצה על המטלה :   

2) מצב המטלה עם נתוני הגשה ומעבר לרשימת הסטודנטים לבדיקה (הצגת /מתן ציונים להגשה)
או מעבר לבדיקה של סטודנט בכל עמוד (ציונים):


3) הצגת מתן ציונים להגשות:


5) מתן ציון מהיר :  גוללים למטה ומסמנים את ה"וי":

6) שמירת הציונים של כל מתן הציונים המהירים ,  הודעה  והארכת הגשה או נעילת הגשה  לסטודנטים נבחרים:


7)לחיצה על "ציונים" בדף המטלה הראשי - בדיקה מורחבית פר סטודנט בעמוד : 


לחץ להגדלה:


שינוי אחרון: 28/05/2017, 13:41