הוספת מטלה + הגדרות עיקריות


1) הוספת מטלה
:

נכנסים לדף הבית של הקורס-> לוחצים על "הפעלת עריכה"-> לוחצים על "הוספת משאב או פעילות" -> בוחרים "מטלה" והוספה.

2) שם המטלה, הנחיה למטלה +קובץ:

3) זמינות- כאשר 2 התאריכים התחתונים חייבים להיות שווים וזהו המועד הסופי להגשה ללא איחורים (ברירת מחדל):


כאשר  "מועד הגשה סופי" יותר ארוך מ "עד לתאריך" - משמע שמי שמגיש בינהם  הוא יסומן (למרצים ולסטודנטים)   בצבע אדום בולט שמשמעותו איחור:4) סוגי מענה (הגשות) -  כיצד הסטודנט עונה על המטלה ומגיש אותה:

5) סוגי משוב- כיצד המורה מגיב , עונה להגשת העבודה של הסטודנט:

6) הגדרות ההגשה  - שליחה ללא חזרה למצב קודם, סימון הצהרת הגשה, מנגנון הגשה חוזרת (מס פעמים):

7) הגדרת הגשה בקבוצות (בברירת מחדל ללא קבוצות):


6) שמירה וסיום:

שינוי אחרון: 25/06/2019, 09:40