נוהל זמינות קורסים באתר המוודל של שנקר

1)  כאשר מתחברים לאתר ומגיעים לעמוד "הקורסים שלי" עם רשימת הקורסים הזמינים לכם

ונתקלים בשם קורס בצבע אפור (או כשמסננים לסמסטר ושנה שחלפו) :

משמעות הדבר כי הקורס בד"כ קורס משנה\ים קודמת\ות והוא אינו זמין  לסטודנטים שלמדו אותו  אלא רק לכם (המרצים\מתרגלים).

2) אם בכל זאת רוצים לאפשר גישה לסטודנטים של אותם קורסים ישנים (משנים קודמות), יש לגשת לאותו קורס וללחוץ על "הגדרות" במשבצת ניהול הקורס מצד ימין.

לאחר מכן, לשנות את ההגדרה של זמינות מ"הסתרה" ל"הצגה" ולסיום לשמור שינויים בתחתית העמוד. 
שימו לב גם בקורס שחלף ניתן להסתיר\להציג חומרים(כמו תרגילים, פתרונות אולי וכד') כפי שתרצו באופן עצמאי.

 
הקורסים של כל שנה נוכחית או סמסטר חדש נפתחים ריקים מתוכן ועליכם לייבא את החומרים אליהם מהקורסים הישנים שלכם (אם תרצו בכך) ראו הסבר כאן

3) לצפיה ברשימת הסטודנטים בקורס יש ללחוץ על "משתתפים" בבר או המשבצת הצדדיתLast modified: Thursday, 1 October 2020, 4:12 PM