משוב אינטרקטיבי של קובץ pdf - הגשת קובץ Pdf ע"י הסטודנט.. המרצה יכול להגיב על גבי הקובץ ללא שמירת הקובץ במחשב שלו.

מטלה - הגשת קובץ Pdf  ע"י הסטודנט תגובה מקוונת של המורה על גבי קובץ זה ללא שמירתו במחשב:

1) לאחר הגשת קובץ ה pdf  ע"י הסטודנט ניגשים לתצוגת הגשות המטלה (הצגת / מתן ציונים להגשות) מוודאים שהקובץ מופיע ולוחצים על -> עריכה-> ציון לצורך בדיקת ההגשה ומתן ציון\משוב.


2) לוחצים על  "הפעל עורך pdf"  ומתחילים לתת הערות ע"י הסימנים השונים בתפריט העליון של הדף עם קובץ הpdf של הסטודנט לאחר סיום העריכה ניתן לצאת מדף ה pdf וללחוץ על"שמירת שינויים" בתחתית העמוד.

3) בחזרה לעמוד "הצגת / מתן ציונים להגשות" ניתן לראות את ההגשת ה pdf  המקורית של הסטודנט מול קוובץ ה pdf עם ההערות המקוונות של המורה:

שינוי אחרון: 28/05/2017, 13:18