דוח - ניהול קבוצות בפעילויות

דוח ניהול קבוצות בפעילויות:

ניתן לבצע שינוי בהקצאת קבוצות או אוספי קבוצות לפעילויות \ משאבים שונים: משבצת ניהול הקורס -> דוחות-> ניהול תאריכי פעילויות 

שינוי אחרון: 23/09/2014, 12:17