דוח - ניהול תאריכי פעילויות

דוח ניהול תאריכי פעילויות:

ניתן לבצע שינוי בתאריכי כל הפעילויות והמשאבים בקורס : משבצת ניהול הקורס -> דוחות-> ניהול תאריכי פעילויות 

שינוי אחרון: 23/09/2014, 12:15