לרשימת קישורי הזום לפי חדרי הבחינות של סוף סמסטר א'

לרשימת קישורי הזום לפי חדרי הבחינות של סוף סמסטר א'  -  קובץ חדש לחץ כאן  (שימו לב, הקובץ חדש!)
 את מספר החדר ניתן למצוא דרך ה"מידענט   ->   לוח בחינות->    עמודת "מיקום בחינה
או באתר הקורס במוודל.  (יש להיכנס לרשימת קישורי הזום המצורפת , ללחוץ על קישור הזום בהתאם למספר החדר שתמצאו במידענט\אתר הקורס במוודל (


שינוי אחרון: 9/06/2021, 12:53