הגדרות זמינות מטלה - מועדי זמן הגשת המטלה!

שינוי ברירות מחדל זמינות מטלה 

אם שמתם לב נוספה עוד הגדרה של מועד סופי להגשה תאריך שלישי.

עד כה רובכם סימנתם את 2 התאריכים הראשונים (מה שנלקח ממטלות שייבאתם או תייבאו משנים קודמת) .

שימו לב:

2 התאריכים הראשונים שהיו מסומנים ב"וי" מאפשרים לסטודנט להגיש את מטלה באיחור, כלומר גם לאחר התאריך השני ("עד לתאריך") הסטודנט עדיין יכול להגיש באיחור, רק שזה מסומן אצלכם ב"הצגת מתן ציונים להגשות" שהוא הגיש באיחור בטקסט אדום.

מי שלא רוצה שברירת המחדל תיהיה כך (כמו המצב המוזכר להעיל), עליו לשנות זאת למצב הבא בו כל 3 התאריכים מסומנים והתאריך השני והשלישי הם אותו מועד בדיוק כמו בתמונה הבאה:

שינינו את ברירות המחדל למצב זה - כך שמעתה כשתוסיפו פעילות מטלה חדשה לא יהיה ניתן להגיש לאחר תאריך זה (התאריך השלישי). 

- שני התאריכים\מועדים האחרונים חייבים להיות זהים בכדי שלא יהיה ניתן להגיש באיחור מעבר למועדים אלו.

- מי שירצה בכל זאת להגדיר טווח זמן של איפשור באיחור יוכל לתת ב "מועד הגשה סופי" כמה ימים אחרי "עד לתאריך" כך שהטווח הזה יהיה טווח ההגשה באיחור.

שימו לב, כאשר תייבאו מטלות משנים קודמות עדיין יתכן שהגדרת הזמינות היא במתכונת הישנה (כלומר 2 התאריכים הראשונים מסומנים בלבד) לכן אנא שנו זאת כך שהגדרות תיהינה דומות לאפשרות של ברירת המחדל החדשה (אם תרצו בכך).

שינוי אחרון: 24/02/2014, 10:47