הארכות זמן לקבוצת "תוספת זמן" ב"מטלה" וב"בוחן"

הארכות זמן לקבוצה (שמוגדרת מראש כבר)  ב"מטלה" וב"בוחן"


יש להיכנס
ל"מטלה
" (assignment) או "בוחן" (quiz)  במוודל, תלוי מה הגדרתם שיהווה את הבחינה למועד א.

-          ב"מטלה" נכנסים למטלה (שהוגדרה מראש)

o        מצד שמאל יש גלגל שיניים כחול – לוחצים עליו וניגשים ל"קבוצות מותאמות"

o        לוחצים על כפתור "הוספת התאמות מיוחדות לקבוצה":

o        בוחרים בקבוצת "הארכת זמן 25".ומשנים את 2 התאריכים הסופיים למועד מאוחר יותר (כלומר שעה יותר מאוחרת בהתאם לנדרש) 

o        שומרים שינויים:

-          ב"בוחן" נכנסים לבוחן (שהוגדר מראש)

o        לוחצים על גלגל שיניים כחול -> לוחצים על "הגדרות קבוצה מותאמות"

o        לוחצים על כפתור הוספת "הגדרות מותאמות לקבוצה":

o        מגדירים את זמן הסיום לזמן עתידי יותר ובמידה ויש שעון עצר (הגבלת זמן) במידה וזה בשימוש  לסיום יש ל"שמור שינויים":

 
שינוי אחרון: 24/06/2020, 15:11