גרירת טקסט, תמונה וקישור לדף הראשי של הקורס

גרירת טקסט, תמונה וקישור לדף  הראשי של הקורס:

גרירת תמונה

גרירת קישור

גרירת טקסט

 

Last modified: Thursday, 10 October 2013, 6:29 PM