משאב מסוג תצוגת תיקיית קבצים (גרסה חדשה 2.5)

הוספת משאב מסוג "תצוגת תיקיית קבצים"

אפשרות להגדיר את התיקיות משנה פתוחות כברירת מחדל:

אפשרות להציג את התיקיית קבצים בעמוד הראשי של הקורס או באופן רגיל כמשאב:

*** הערה :ניתן להגדיר הרשאות לסטודנטים לצוטרך העלאת קבצים למשאב זה. כלומר תיקיית הקבצים תוצג לכל הסטודנטים ותינתן לעריכה עלידם

תצוגת המשאב בדף הקורס:

שינוי אחרון: 10/10/2013, 18:24