תצורות קורס חדשות: יחידות הוראה גלויות\חביות ,בלשוניות או בתמונות

לשינוי תצורת קורס יש ללחוץ על "הגדרות" במשבת הניהול הימנית:


ולאחר מכן לסמן את תצורת הקורס הנדרשת ולסיום ללחוץ על "שמירת שינויים בתחתית העמוד":


תצוגת קורס יחידות הוראה בתמונות:תצוגת קורס מסוג  " יחידות הוראה גלויות/חבויות:

תצוגת קורס מסוג  " יחידות הוראה בלשוניות: 

שינוי אחרון: 17/11/2016, 10:18