הארכת זמן לסטודט\סטודנטים או קבוצה להגשה במטלה

הארכת זמן לסטודט\סטודנטים או קבוצה להגשה במטלה

הארכת זמן לסטודט\ים ספציפי\ים:
1) יש להכנס למטלה וללחוץ בתחתית העמוד על "הצגת\מתן ציונים להגשות" :
2) בחירת הסטודנט\ים בחירת "הארכת זמן" ולחיצה על "ביצוע":

3) שינוי והארכת הזמן לאותו סטודנט\ים ושמירה:
לחיצה על אישור 

הארכת זמן לסטודנט ספציפי או קבוצה
1) יש ללחוץ על גלגל השיניים הכחול ועל "התאמות למשתמש" או "התאמות לקבוצה"

2) אם בוחרים ל"קבוצה" (מסעיף 1) יש לבחור את הקבוצה והזמן אותו רוצים להאריך ב2 השדות:

3)אם בוחרים "התאמות למשתמש"(מסעיף 1) יש לחפש את הסטודנט ולבחור אותו , לבחור את המועד הרצוי להארכה ב2 השדות ולשמור:


שינוי אחרון: 18/05/2020, 08:23