בוחן -מהו בוחן + יצירה והגדרות

מהו בוחן + שלבים ליצירת בוחן (Quiz) ב- Moodle

פעילות מסוג בוחן יכולה לשמש למטרות תרגול, מבדק, מבחן בכתה/בבית.

ניתן לכלול בבוחן שאלות מגוונות. את מרבית השאלות ניתן לבדוק באופן אוטומטי וגם להוסיף שאלות פתוחות

שאותן בודקים באופן מסורתי.

בנוסף ניתן להגדיר את סדר השאלות והתשובות או לסדר את השאלות באופן אקראי, טווח זמן מוגדר מראש, ואת

מספר נסיונות המענה של הסטודנטים, .

תוצאות הבוחן נוצרות בזמן אמת. ציון הבוחן נכנס אוטומטית לגיליון הציונים של הקורס .

יצירת בוחן כוללת מספר שלבים :

א. הגדרת קטגוריות במאגר השאלות של הקורס

ניתן לארגן את השאלות במאגר השאלות על-פי קטגוריות. הקטגוריות מסייעות בארגון השאלות על-פי נושאים
ב. בניית  שאלות במאגר השאלות

ליצירת השאלות שמתוכן נבנה את הבוחן, ניתן להשתמש במאגר השאלות לכמה וכמה מבחנים שונים.

מאגר השאלות מסודר בקטגוריות

ראו פה מדריך ליצירת השאלות במאגר השאלות לחצו כאן (באדיבות בית ברל)
בנוסף עוד קישור הסבר מפורט לחצו כאן (לגעת ב-Moodle
)

ג. הגדרת הבוחן

הגדרות הבוחן מתייחסות לאופן התנהלות הבוחן, לוח הזמנים שלו, מספר נסיונות המענה, משוב כללי וכדומה.

להלן הסבר כיצד להגדיר את הבוחן.

עוד על הגדרות בוחן לחצו כאן (לגעת  במוודל)

ד. עריכת השאלות בבוחן והוספת שאלות

לאחר שהגדרנו את הבוחן נוכל לבחור את השאלות לבוחן מתוך מאגר השאלות, נוכל לארגן את סדר השאלות,

להגדיר את מספר השאלות בעמוד, להגדיר ציון כולל לבוחן וכדומה . להלן הסבר לעריכת הבוחן לחץ,כאן 
והוספת שאלות 

ה. תוצאות הבוחן

צפייה בתוצאות הבוחן. ע"י לחיצה על "נסיונות מענה..."  הסבר מפורט לחצו כאן (לגעת במוודל)

 הגדרות משתמש מותאמות אישית או הגדרות קבוצה מותאמות

לעיתים יש צורך לפתוח את הבוחן עם הגדרות מותאמות למשתמש: הארכת זמן, מועד נוסף וכדומה.
הסבר כאן

עוד על בוחן  לחצו כאן


שינוי אחרון: 6/04/2020, 11:59