מעקב התקדמות - השלמת פעילות\ משאב

Òאפשרות לסמן מעקב השלמה עבור כל פעילות או משאב
Òמעקב התקדמות למרצה מבט על יכול לראות מה הסטודנט השלים

1. " ללא  מעקב השלמה"
2. "סטודנטים יכולים לסמן ידנית השלמת פעילות"
3. "סימון השלמה על ידי המערכת כאשר התנאים א/ ב/ ג מתמלאים"
Ò
Òהסבר כללי כאן:
וכאן
שינוי אחרון: 9/10/2012, 12:40