משבצת הגדרות פעילות כלשהי דוגמאות תצוגה

במערכת moodle 2.3  החדשה  הגדרות של כל פעילות נעשות במשבצת הגדרות הנמצאת לאחר שנכנסים לפעילות עצמה.

להלן דוגמאות תצוגת משבצת הגדרות:

הגדרות מטלה:

הגדרות פורום:

הגדרות בוחן:

 

שינוי אחרון: 4/10/2012, 15:37