לוח מודעות - עדכונים\שכלולים\חידושים במערכת

מספר הודעות ועדכונים בנוגע למערכת שביט Moodleמספר הודעות ועדכונים בנוגע למערכת שביט Moodle

על ידי מנהל מערכת בתאריך
מספר תגובות: 0

להלן מספר הודעות בדבר עדכונים, חידושים והנחיות:

1) קורסים של סמסטר ב' תשע"ד יווצרו (ריקים)  לאחר סיום סמסטר א' ועד לסוף חודש ינואר. הודעה בדבר סיום יצירת הקורסים תמסר בהמשך. יהיה עליכם לייבא חומרים ( מי שצריך) מהקורסים שלכם (המוסתרים - באפור) של תשע"ג כמו בסמסטר א' פרטים נוספים כאן

 

2) הבהרה לגבי פעילות מטלה והגדרות הזמינות של והגשות המטלה בידי הסטודנטים:

אם שמתם לב נוספה עוד הגדרה של מועד סופי להגשה תאריך שלישי.

עד כה רובכם סימנתם את שני התאריכים הראשונים ( מה שנלקח ממטלות שייבאתם או תייבאו מסמסטר ב') . שימו לב:

שני התאריכים הראשונים שהיו מסומנים ב"וי" מאפשרים לסטודנט להגיש את מטלה אך לאחר התאריך השני הוא עדיין יכול להגיש באיחור רק שזה מסומן אצלכם באדום בעמוד ריכוז ההגשות:

 

 שינינו את ברירות המחדל - מעתה כשתוסיפו פעילות מטלה חדשה , כך שלא יהיה ניתן להגיש לאחר תאריך זה (התאריך השלישי שמסומן ב"וי")

 שימו לב: כאשר תייבאו חומרים לסמסטר ב' עדיין יתכן שהזמינות היא במתכונת הישנה (כלומר שני תאריכים הראשונים מסומנים בלבד) לכן אנא בדקו זאת ושנו זאת בהתאם כך שהגדרות תיהינה דומות לאפשרות של ברירת המחדל החדשה (אם תרצו בכך).

3) נוספה פעילות חדשה בשם "לוח מפגשים" ניתן לתכנן מראש טווחי זמן (חלונות מפגש) או מועדי פגישה בין מרצים לסטודנטים או לקבוצות של סטודנטים זאת לצורך - תצוגת מצגת , קבלת שעות וכד'. לעזרה נוספת יש לפנות לאימייל התמיכה .

4)עוד כמה עדכונים:

- בפעילות "נוכחות" - ניתן לסמן נוכחות גם מהמכשיר הנייד (סמארטפון) שלכם.

- נוספה פעילות חדשה בשם "תלמידים בוחרים קבוצה" - בו ניתן לתת לסטודנטים  להתחלק עצמאית לקבוצות (צוותים) ולאחר מכן לעשות מניפולציות שונות כמו הגשת מטלה לקבוצות , לתת פעילות או משאב לקבוצות אלו ועוד..

5) הסבר כיצד  להעביר  תמידית של הודעות המגיעות מ"לוח מודעות" של קורס מסויים ישירות למחיצה הראשית של ג'ימייל (gmail) מחיצת primary ולא ל"קידום מכירות"(promotion)- סטודנטים ומרצים- פרטים כאן 

 

למידע נוסף ושאלות יש לשלוח דוא"ל לתמיכה