קורסים זמינים

אומנות בקהילה - מחזור רביעי

 • מורה: גלית אילוז
 • מורה: עדי יקותיאלי
 • מורה: ילי נתיב
 • מורה: שירה סלור
 • מורה: שלי שנהב

אומנות בקהילה - מחזור שלישי

 • מורה: לוס אוריה מיטלמן
 • מורה: גלית אילוז
 • מורה: עדי יקותיאלי
 • מורה: דברה לונדון
 • מורה: ילי נתיב
 • מורה: שירה סלור
 • מורה: שלי שנהב

אומנות בקהילה - מחזור שני

 • מורה: לוס אוריה מיטלמן
 • מורה: גלית אילוז
 • מורה: שרי גל
 • מורה: עדי יקותיאלי
 • מורה: דברה לונדון
 • מורה: ילי נתיב
 • מורה: שירה סלור
 • מורה: איתן פרי
 • מורה: שלי שנהב

אמנות בקהילה - מחזור ראשון

 • מורה: לוס אוריה מיטלמן
 • מורה: גלית אילוז
 • מורה: עדי יקותיאלי
 • מורה: דברה לונדון
 • מורה: ילי נתיב
 • מורה: שירה סלור
 • מורה: איתן פרי
 • מורה: שלי שנהב