בדיקת מקוריות בעבודות (מטלות) שמוגשות- מצגת הסבר קצרה והוראות הפעלה

לעזרה והדרכה טכנית נוספת ניתן לפנות לתמיכה בכתובת
shavit@shenkar.ac.il