פעילויות הן יחידות אינפורמציה אינטראקטביות שבאמצעותן אתם יכולים להפעיל את הסטודנטים. ניתן להגדיר פעילויות שונות ומגוונות: תרגילים, בחינות, צ'אטים, פורומים, סקרים, מילון מונחים, Wiki וכן חידונים ומבחנים במתכונות שונות.

Last modified: Thursday, 4 October 2012, 2:47 PM