ציונים – הגשת ערעור

ערעור יתבצע באמצעות לחיצה על צלמית "הגש ערעור" ליד הציון.

ניתן להגיש בקשות ערעור על ציון מטלה תוך 7 ימים מפרסום הציון.

meydanet_grade_Irur

 

לחיצה על "הגש ערעור" תוביל לחלון עריכת מלל הערעור.

במידת הצורך, ניתן לצרף קובץ בתחתית החלון.

meydanet_grade_Irur2