ציונים

בדף זה תוכלו לצפות בפירוט ציוניך במהלך הלימודים

meydanet_grade_list

מקרא:

 • בקשה להבחן:   תופיע בעמודת מועד 2 לשיפור ציון רק אם קבלת ציון עובר במועד 1  meydanet_grade_Icons
 • הוגשה בקשה: הגשת בקשה לשיפור ציון וחלף משך הזמן לביטול
 • הגש ערעור:   יופיע עם הזנת הציון במועד ולמשך 7 ימים
 • ערעור נשלח:   ערעורך על הציון נקלט במערכת וטרם טופל על ידי המרצה
 • ערעור התקבל: ערעורך על הציון התקבל וציונך הועלה. לקבלת תשובת המרצה לחץ על האייקון.
 • ערעור נדחה:   ערעורך על הציון נדחה. ציונך נותר ללא שינוי או ירד. לקבלת תשובת המרצה לחץ על האייקון.


דגשים חשובים:

 • להדפסת גיליון ציונים (בניפוי נכשלים בקורסים עליהם חזרת) יש ללחוץ על כפתור ההדפסה.
 • בקורסים בהם נסרקה מחברת הבחינה יופיע אייקון סורק ליד ציון המועד.
 • בעבור הצפייה תחויב/י ב- 5 ₪ (יחויב בעת ההורדה הראשונה בלבד!).
 • החיובים נצברים בכרטיס התשלומים.
 • בתחילת דצמבר בכל שנה מוסרות מהמערכת הבחינות הסרוקות מהשנה הקודמת.
 • במידה והינך מעוניין/ת, ניתן לשמור את קבצי הסריקה במחשבך האישי מייד עם פרסומם.
 • עם הזנת ציון המועד (ולמשך 7 ימים) תופיע בפניך האפשרות להגיש ערעור למרצה.
 • נסח/י את ערעורך בבהירות ובתמציתיות.
 • תשובת המרצה תועבר אליך ללוח ההודעות הנגללות ולתיבת הדוא"ל המעודכנת במערכת.
 • תלמיד שנכשל במועד א' (או לא הגיע וקיבל ציון "לא נבחן") רשום באופן אוטומטי למועד ב'.
 • תלמיד שעבר את הבחינה במועד א' ומעוניין לשפר ציון במועד ב' יגיש בקשה באמצעות המערכת על ידי לחיצה על האייקון "בקשה להבחן".
 • ניתן לבטל בקשה עד 5 ימים לפני מועד הבחינה, על ידי לחיצה על הכפתור "ביטול בקשה".
 • תלמיד שלא יופיע למועד ב' יחשב כ"לא נבחן" (מחושב בממוצע כאפס).
 • !!! שימו לב – הציון האחרון הוא הקובע !!!
 • בלחיצה על אייקון המדרג שליד השיעור תוכל/י לצפות במיקומך במדרג הציונים הכיתתי.