דף הבית

לאחר כניסה למערכת, תוכלו לגשת לפעילויות השונות בעזרת לשוניות הניווט או בלוקי המידע המוצגים על המסך: תצוגת בחינות, הודעות אישיות, ביטולים ושינויים במערכת, ציונים אחרונים, קישורים נבחרים.

meydanet_home_page

עם כניסתך למערכת תוכל לקבל את רשימת התקצירים:

הודעות אישיות

  • הודעות שmeydanet_home_page Postsיווקיות שונות
  • הצעות עבודה
  • הזמנות לתערוכות וכדומה.

ביטולים ושינויים במערכת

  • הודעות על ביטולי שיעור
  • שינוי חדר
  • תשובות על ערעורים וכדומה.

 

קישורים נבחרים

  • הלשונית "קישורים נבחרים" מכילה קישורים לקבצים כגון: לוח שנה אקדמי, איתור חדר ו/או למערכות תמיכה שונות. meydanet_home_Outer Links