כניסה למערכת

לכניסה למערכת יש להזין מספר זהות וקוד סודי כפי שניתן לך מהמנהל האקדמי. לאחר מילוי הנתונים לחצו על "אישור"

לשחזור הקוד הסודי ניתן שלוח בקשה בצירוף ת"ז, שם, מחלקה ושנה לכתובת: meydanet@shenkar.ac.il 

כניסה_למערכת