העלאת סילבוס למערכת

1. כניסה למערכת המידענט  – פורטל המרצה – לחץ כאן.

meydanet_teacher_Login_page

 

2. מדף הבית יש לגשת לעמוד "השיעורים שלי".

meydanet_teacher_Silabus_upload_Bar

 

3. לכל שיעור קיימות מספר צלמיות משמאל לשם השיעור.

3.1.  יש ללחוץ על הצלמית  meydanet_teacher_Silabus_upload_Icon_Plus

meydanet_teacher_Silabus_upload_Course_List

 

4.  יפתח החלון הבא:

meydanet_teacher_Silabus_upload_Add_file

 

5. יש לאתר את קובץ הסילבוס במחשב שלך ע"י לחיצה על כפתור ה-Browse… (יפתח חלון הסייר של חלונות במחשבך).

5.1. כעת יש לבחור אחת מאפשרויות שמירת הסילבוס: "לשמור ל".
5.1.1. שיעור זה (הסילבוס יהיה זמין רק לתלמידי קבוצה זו)
5.1.2. כל קבוצות השיעור (הסילבוס יהיה זמין לתלמידי כל הקבוצות בשיעור)
5.2. לסיום יש ללחוץ על הכפתור "שלח".

 

6. לאחר סיום העלאת קובץ הסילבוס למערכת, נוספו מספר צלמיות לשורת השיעור.meydanet_teacher_Silabus_upload_Icons

6.1. מחיקת קובץ הסילבוס מהשיעורmeydanet_teacher_Silabus_upload_Icon_Delete
6.2. עיון בקובץ הסילבוסmeydanet_teacher_Silabus_upload_Icon_Search
6.3. העלאת סילבוס (במידה וקיים סילבוס בקורס, הקובץ הישן יימחק והחדש יישמר).meydanet_teacher_Silabus_upload_Icon_Plus

 

7. יש לחזור על התהליך בסעיפים 3-6 בכל אחד מהשיעורים אותם אתם מלמדים.