הודעות

בדף זה ניתן לצפות בהודעות אשר נשלחו אליך מהמחלקה, מהמנהל האקדמי או ממרצים.
לדוגמא: הודעות על ביטול שיעור או שינויים במערכת, הודעות אישיות ועוד.

meydanet_post_list