ערעורים – מעקב

תפריט "אפשרויות נוספות" > "בקשות וערעורים"

בדף זה ניתן לעקוב אחר בקשות וערעורים שהוגשו ולדעת מה הסטטוס של כל ערעור.

meydanet_Irur_Status