השיעורים שלי

בדף זה תוכל/י לקבל מידע נוסף אודות השיעורים בהם אתם רשומים.
חומרי הקורס והסילבוס מאוחסנים בעמוד הקורס הנמצא במערכת שביט מוודל www.online.shenkar.ac.il

ניתן לגשת אל עמוד הקורס ב-Moodle באמצעות לחיצה על צלמית M ליד שם השיעור (ללא צורך בהכנסת סיסמא שוב)

meydanet_My_Courses

 

השיעורים שלי > שיעורים לפי תכנית

meydanet_Bar_My_Courses_by_model

בדף זה תוכלו לקבל מידע נוסף אודות קורסים המופיעים בתחומי השיוך הרלוונטיים למסלול לימודיכם.

meydanet_My_Courses_by_model