רישום לקורסים

בדף זה ניתן לבצע רישום לקורסים באופן מקוון.
הרישום נפתח לפרק זמן קצר לפני תחילת כל סמסטר, בהתאם לפרסומים של המחלקה שלכם.

meydanet_Handle-Courses