לוח בחינות

בדף זה תוכל לצפות בשיבוצך לבחינות בקורסים בהם אתה רשום, בחלוקה לבחינות שהתקיימו ובחינות עתידיות, כולל שיבוץ לחדר בחינה.

  • מועדי הבחינות מפורסמים לכל הסטודנטים הרשומים לקורס.
  • למועד מיוחד (מועד 3) רשאי לגשת רק סטודנט שקיבל אישור מהמנהל האקדמי.
  • לא יינתן אישור כניסה לחדר הבחינה לסטודנט שלא יופיע ברשימת הנבחנים.
  • ניתן להפיק כרטיס נבחן מדף זה.

meydanet_Test-List