מדריך מורחב של שפת סמול בייסיק בעבור לימוד עקרונות התכנות לסטודנטים חדשים.