הכשרה פרקטית ותיאורטית מקיפה ויסודית לאלו המעוניינים ליזום, לפתח ולבצע פרויקטים אמנותיים ייחודיים (אמנות פלסטית, תיאטרון, מחול, מוזיקה, מיצג, בינתחומי) המבוססים בראיה חברתית. 

המשתתפים יוכשרו להניע תהליכים חברתיים בקהילה באמצעות אמנות שיתופית;ילמדו כיצד לאפיין את הצרכים של אוכלוסיות וקהילות שונות; יכירו ויבינו את המתודה של הנעת הפרויקט מול הקהילה, הרשויות ושותפויות אחרות; ילמדו כיצד להעמיד את האתנוגרפיה לשירות תהליך היצירה בקהילה; ירכשו כלים לבניית תקציב, גיוס כספים, פיתוח משאבים ושיווק; ויצברו ניסיון מעשי ביזום ובניהול פרויקטים בקהילה.


 

הכשרה פרקטית ותיאורטית מקיפה ויסודית לאלו המעוניינים ליזום, לפתח ולבצע פרויקטים אמנותיים ייחודיים (אמנות פלסטית, תיאטרון, מחול, מוזיקה, מיצג, בינתחומי) המבוססים בראיה חברתית. 

המשתתפים יוכשרו להניע תהליכים חברתיים בקהילה באמצעות אמנות שיתופית;ילמדו כיצד לאפיין את הצרכים של אוכלוסיות וקהילות שונות; יכירו ויבינו את המתודה של הנעת הפרויקט מול הקהילה, הרשויות ושותפויות אחרות; ילמדו כיצד להעמיד את האתנוגרפיה לשירות תהליך היצירה בקהילה; ירכשו כלים לבניית תקציב, גיוס כספים, פיתוח משאבים ושיווק; ויצברו ניסיון מעשי ביזום ובניהול פרויקטים בקהילה.

 הכשרה פרקטית ותיאורטית מקיפה ויסודית לאלו המעוניינים ליזום, לפתח ולבצע פרויקטים אמנותיים ייחודיים (אמנות פלסטית, תיאטרון, מחול, מוזיקה, מיצג, בינתחומי) המבוססים בראיה חברתית. 

המשתתפים יוכשרו להניע תהליכים חברתיים בקהילה באמצעות אמנות שיתופית;ילמדו כיצד לאפיין את הצרכים של אוכלוסיות וקהילות שונות; יכירו ויבינו את המתודה של הנעת הפרויקט מול הקהילה, הרשויות ושותפויות אחרות; ילמדו כיצד להעמיד את האתנוגרפיה לשירות תהליך היצירה בקהילה; ירכשו כלים לבניית תקציב, גיוס כספים, פיתוח משאבים ושיווק; ויצברו ניסיון מעשי ביזום ובניהול פרויקטים בקהילה.

 

הכשרה פרקטית ותיאורטית מקיפה ויסודית לאלו המעוניינים ליזום, לפתח ולבצע פרויקטים אמנותיים ייחודיים (אמנות פלסטית, תיאטרון, מחול, מוזיקה, מיצג, בינתחומי) המבוססים בראיה חברתית. 

המשתתפים יוכשרו להניע תהליכים חברתיים בקהילה באמצעות אמנות שיתופית;ילמדו כיצד לאפיין את הצרכים של אוכלוסיות וקהילות שונות; יכירו ויבינו את המתודה של הנעת הפרויקט מול הקהילה, הרשויות ושותפויות אחרות; ילמדו כיצד להעמיד את האתנוגרפיה לשירות תהליך היצירה בקהילה; ירכשו כלים לבניית תקציב, גיוס כספים, פיתוח משאבים ושיווק; ויצברו ניסיון מעשי ביזום ובניהול פרויקטים בקהילה.